Eisen aan fairtrade


Leveranciers zijn goed bezig

De LVWW toetst door een tweejaarlijkse controle of de leveranciers van de Wereldwinkels aan de minimale eisen van fairtrade (blijven) voldoen. Onafhankelijke controleurs voeren deze controles uit. De leverancier moet aantonen dat zij volgens de fairtrade criteria werken. Ook worden eisen gesteld aan de importeur in verband met de ondersteuning van producenten. De producenten moeten de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen waarbij de leverancier financiële, technische of organisatorische ondersteuning geeft. Bij de producenten in het buitenland worden op de productielocaties steekproefsgewijs controles uitgevoerd om te kijken of ze de fairtrade criteria écht naleven.

Check, check, dubbelcheck

Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Veel van de mensen die producten maken die Wereldwinkels verkopen, zijn arm en maken vaak ook weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt. bij fairtrade gaan erkende leveranciers van de Wereldwinkel langdurige handelsrelaties aan met de producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten beter investeren in hun eigen toekomst. Fairtrade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijke product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Door het kopen van een fairtrade cadeau in de Wereldwinkel kun je het leven producenten in ontwikkelingslanden veranderen.